[slideshow_deploy id='1212']

22 maggio/ 19.00 

Serata italiana: Poesia – liberta’ e solitudine

Presentazione e dibattito intorno al volume: Sandro Penna, Poesie/ Poezii, nella traduzione curata dalla Prof. Smaranda Bratu Elian  per le Edizioni Humanitas, nella collana bilingue “Biblioteca Italiana”. Invitato: il grande poeta e narratore Mircea Cărtărescu.
Nell’occasione, verra’ festeggiato il ventesimo incontro delle Serate Italiane che hanno finora visto una grande partecipazione di studenti universitari dei dipartimenti di italianistica e di amanti della cultura italiana.
Libreria Humanitas Kretzulescu, Bucarest

Ingresso libero

6 giugno/ 19.00

Proiezione del film  “Scialla’ (Stai sereno)”(2011)

Il film italiano piu’ premiato del 2011.  Regia di Francesco Bruni    

 Spazio Delegazione Europea, Bucarest 

Luca è un quindicenne romano, irrequieto, cresciuto senza un padre e inconsciamente alla ricerca di una guida. Bruno, ex insegnante solitario e schivo, ha scelto di vivere scrivendo biografie di attori, veline, calciatori, pornostar e dando lezioni private. Luca è uno dei suoi allievi, allegro, vitale, attratto da una mitologia un po’ criminale che lo porta a mettersi nei guai. Sono padre e figlio, ma non lo sanno. Finché la madre di Luca non lo rivela a Bruno, facendogli promettere di mantenere il segreto e glielo affida per sei mesi.

 Ingresso libero

Per info:

ec.europa.eu/romania/about_us/spatiul_public_european_ro

www.facebook.com/spatiul.public.european[slideshow_deploy id='1212']

22 mai/ 19.00

Seara italiană: Poezia – libertate, solitudine

Prezentare cu dezbatere a volumului Sandro Penna, Poesie / Poezii, în traducerea prof. Smaranda Bratu Elian, apărut la Editura Humanitas, în colecţia bilingvă  “Biblioteca italiană”. Invitat: marele poet şi prozator Mircea Cărtărescu.

Cu aceeaşi ocazie se va sărbători cea de a douăzecea dintre Serile Italiene care, până în prezent, s-au bucurat de o largă participare din partea studenţilor de la secţiile de italienistică şi a iubitorilor culturii italiene.

Librăria Humanitas Kretzulescu, Bucureşti

Intrarea liberă

6 iunie

Proiecţia filmului  “Scialla’ (Stai liniştit)” (2011)

Filmul italian cel mai premiat din 2011.  Regia lui Francesco Bruni    

 Spaţiul Delegaţiei Europene, Bucureşti 

 Intrarea liberă  

 

Luca este un tânăr roman de 15 ani, neliniştit, crescut fără tată şi aflat inconştient în căutarea unui îndrumător. Bruno, fot profesor solitar şi rezervat, a ales să trăiască scriind biografii de actori, dansatoare, fotmalişti, staruri porno şi predând lecţii private. Luca este unul din elevii lui, vesel, plin de viaţă, atras de o mitologie puţin  criminală care îl face îl intre în încurcături. Sunt tată şi fiu, dar nu ştiu. Până când mama lui Luca nu-i dezvăluie acest lucru lui Bruno, punându-l să promită că va păstra secretul şi il încredinţează pentru şase luni.

Pentru informaţii:

ec.europa.eu/romania/about_us/spatiul_public_european_ro

www.facebook.com/spatiul.public.european