locandina ziua satului romanesc 2013 10 – 12 maggio/Piata Unirii Cluj-Napoca

Giornata Europea del Villaggio a Cluj

I Borghi più belli di Romania incontrano a Cluj, i borghi più belli d’Italia

Ingresso libero

L’associazione “I più bei villaggi della Romania” (AFSR)
assieme ai suoi partners: Ministero dell’Economia – Ministro delegato per le PMI, gli Affari ed il Turismo, Autorità Nazionale per il Turismo, Governo di Romania – Segreteria Generale del Governo, la città di Cluj-Napoca, Antrec, vi invitano a partecipare alla GIORNATA DEL VILLAGGIO ROMENO, terza edizione, dedicata ai valori perenni dei nostri villaggi, che include eventi destinati a promuovere l’eredità del villaggio romeno e si svolgerà nel periodo dal 10 al 12 maggio 2013,  nella Piazza Unirii della città di Cluj Napoca.

Concepita nel 2010 come un’iniziativa di promozione del villaggio romeno, la Giornata del Villaggio Romeno è oggi una festa nazionale dei valori perenni della Romania. Tutti siamo fieri delle tradizioni, dei canti popolari, degli abiti tradizionali, dei cibi e delle ricette, che provengono dal villaggio romeno.

Per tre giorni saranno organizzate mostre e fiere tematiche al centro della città di Cluj-Napoca, come: La fiera del turismo rurale, agroturismo e ecoturismo – Andiamo nel villaggio romeno; La fiera dei prodotti tradizionali  – Made nel villaggio romeno; La fiera degli artigiani – Dumitru Sofonea; La fiera dei fiori  – Nel giardino di Giovanni; Laboratori di cucina romena – villaggi Cumpăna (distretto di Constanţa), Izvoarele (distretto di Prahova), Palanca (distretto di Bacău); Il Patrimonio Unesco – ceramica di Horezu; Convegni e seminari sul tema della conservazione, della promozione e dello sviluppo del villaggio romeno

Vi aspettiamo per scoprire la bellezza del villaggio romeno.

[slideshow_deploy id='1164']

Esibizione Gruppo ”Sbandieratori dei Rioni di Cori”

Bucarest, nelle vie di Lipscani, 13 giugno, pomeriggio

Interventi coreografici di animazione urbana nelle vie di Lipscani e a POP UP, nuovo ‘life-style center’ del quartiere.

POP UP e’ un concept unico nel suo genere, che mescola cultura, shopping e  intrattenimento, creando un luogo unico per i visitatori del centro storico di Bucarest.

Musica, sport e arte ne sono gli elementi cardine. Ogni mese verranno ospitati più di 10 eventi, facendo del POP UP una delle principali attrazione della città.

POP UP non e’ una galleria commerciale e non e’ uno shopping mall. E’ il primo urban lifestyle center nell’Europa dell’est, che ambisce a diventare centro  di cultura e stile di vita urbana.

Gli Sbandieratori dei Rioni di Cori, autentici eredi sul territorio romano di quei bandierai che nel Medioevo e nel Rinascimento professavano la nobile arte della bandiera, fecero la loro prima apparizione nel 1966, con una coreografia di gruppo generata da una tecnica di sbandieramento unica nel suo genere in Italia.

Da subito il gruppo si distinse classificandosi tra i primi posti in diverse competizioni italiane, quali Tornei e Campionati italiani di sbandieratori. Attraverso le proprie performances altamente coreografiche ed acrobatiche, accompagnate da tamburini e da chiarine rinascimentali, gli Sbandieratori di Cori sono riusciti con professionalità e successo ad affascinare le genti di tutto il mondo.

Gli Sbandieratori dei Rioni di Cori si esibiranno quest’anno in Romania: a Bucarest il 13 giugno e a Sibiu, dal 14 al 17 giugno, nell’ambito della XX edizione del Festival Internazionale di Teatro.

BW

13 giugno

“Business Woman” – Serata di Gala

Cena di beneficenza e premiazione di personalità, organizzata dalla rivista “Business Woman” 

Residenza d’Italia (solo su invito)

Universitatea_Bucuresti_B-II-m-A-18674

28 – 29 giugno

Convegno italo-romeno di studi storici

“Italia e Romania tra il XIX e XX secolo: relazioni,  convergenze, contrasti.”

 Università di Bucarest/Istituto Italiano di Cultura di Bucarest 

Con l’evento si vuole creare un’occasione di incontro tra gli storici che si occupano dei rapporti italo-romeni in età contemporanea per discutere delle nuove prospettive di ricerca. Esso dovrà costituire un primo e indispensabile momento di riflessione soprattutto in prospettiva delle future e  opportune iniziative scientifiche nel campo della formazione universitaria e in considerazione degli stretti legami che uniscono Italia e Romania in tutti i campi della vita civile, economica, sociale e culturale.

L’organizzazione del convegno e’ curata dal Centro italiano di studi storici (CeRISS), fondato nell’aprile 2009 su iniziativa dell’Università Roma Tre e dell’Università di Bucarest. I membri del Centro intendono consolidare e dare continuità alla cooperazione scientifica e accademica fra queste istituzioni e favorire il partenariato tra il mondo universitario italiano e quello romeno, creando le condizioni per ampliare la rete di istituzioni coinvolte.

Enti:

Università Roma Tre – Dipartimento di Scienze Politiche (partner CeRISS)

Università di Bucarest – Facoltà di Storia (partner CeRISS)

Accademia Romena – Istituto di Scienze politiche e Relazioni internazionali

Istituto Italiano di Cultura, Bucarest

Ambasciata d’Italia, Bucarest

Associazione italiana di studi del Sud-est europeo

locandina ziua satului romanesc 201310 – 12 mai/Piaţa Unirii Cluj-Napoca

Ziua europeană a satului la Cluj

Asociaţia “Cele mai frumoase sate din România” se întâlneşte la Cluj cu clubul “Cele mai frumoase sate din Italia

Intrarea liberă

Asociaţia “Cele mai frumoase sate din România” (AFSR)
împreună cu partenerii săi: Ministerul Economiei – Ministrul delegat pentru IMM-uri, Afaceri şi Turism, Autoritatea Naţională pentru Turism, Guvernul României – Secretariatul General al Guvernului, Municipiul Cluj-Napoca, Antrec, vă invită să participaţi la ZIUA SATULUI ROMÂNESC,  a III-a ediţie, dedicată valorilor perene ale satelor noastre, ce include evenimente menite să promoveze moştenirea satului românesc şi se va desfăşura în perioada 10-12 mai 2013,  în Piaţa Unirii din Municipiul Cluj Napoca.

Pornită în 2010 ca o iniţiativă de promovare a moştenirii satului românesc, Ziua Satului Românesc este astăzi o sărbătoare naţională a valorilor perene ale României. Cu toţii ne mândrim cu tradiţii, cu muzica populară, cu costumele tradiţionale, cu bucate şi reţete, dar de unde provin ele dacă nu din satul românesc.

Timp de 3 zile se vor organiza expoziţii şi târguri tematice în centrul Municipiului Cluj-Napoca, precum: Târgul de turism rural, agroturism şi ecoturism – Hai în satul românesc; Târgul de produse tradiţionale  – Produs în satul românesc; Târgul de meşteri populari – Dumitru Sofonea; Târgul de flori  – În grădina lui Ion; Ateliere de bucătărie românească – Satele Cumpăna (jud. Constanţa), Izvoarele (jud. Prahova), Palanca (jud. Bacău); Patrimoniul Unesco – ceramica de la Horezu; Conferinţe şi seminarii pe tema conservării, promovării şi dezvoltării satului românesc

Vă aşteptăm cu drag să descoperiţi frumuseţea satului românesc.

[slideshow_deploy id='1164']

13 iunie

Spectacolul grupului Aruncătorilor de steaguri din Cori

Centrul Vechi (zona Lipscani), București, 13 iunie, după amiaza

Spectacole de coregrafie si divertisment urban în cadrul evenimentelor de tip POP UP pe strazile din zona Lipscani, noul ‘life-style center’ al cartierului.

POP UP este un concept unic, ce combină shopping-ul, cultura și divertismentul, oferind un ambient special pentru vizitatorii centrului istoric al Bucureștiului.

Muzica, sportul și artele sunt protagonistele evenimentului. In fiecare lună vor fi gazduite cel puțin 10 evenimente, făcând din POP UP una dintre principalele atracții ale orașului.

POP UP nu este un magazin, o galerie comerciala sau un mall. Este primul urban lifestyle center din Estul Europei, care își propune să devină centrul culturii și stilului de viață urbană.

Aruncătorii de steaguri din Cori, moştenitori autentici pe teritoriul roman al acelor “Vânzători de steaguri” care în Evul Mediu şi în Renaştere profesează arta nobilă a mânuirii steagurilor, au avut prima lor apariţie în anul 1966, cu o coregrafie a grupului pornită dintr-o tehnică de mânuire a steagurilor unică în felul său în Italia.

Imediat grupul s-a remarcat, ocupând printre primele locuri în diferite competiţii italiene, cum ar fi turnee şi campionate italiene de aruncători de steaguri. Prin performanţele de o coregrafie şi acrobaţie de un înalt nivel, însoţite de tobe şi trompete renascentiste, aruncătorii de steaguri din Cori au reuşit prin profesionalism şi performanță să încânte oamenii din toată lumea.

Aruncătorii de steaguri din Cori vor fi prezenţi anul acesta în România: la București în ziua de 13 iunie şi la Sibiu, din 14 până în 17 iunie, în cadrul celei de-a XX-a ediţii a Festivalului Internaţional al Teatrului.

BW

13 iunie    

“Business Woman” – Serată de Gală 

Cină de binefacere şi premiere a personalităţilor de marcă organizată de revista “Business Woman” 

Reşedinţa Italiei (numai pe bază de invitaţie)

Universitatea_Bucuresti_B-II-m-A-18674

28 – 29 iunie

 Seminar italo-român de studii istorice

“Italia şi România între secolele al XIX-lea şi al XX-lea: relaţii,  convergenţe, contraste.”

  Universitatea Bucureşti/Institutul Italian de Cultură din Bucureşti

Prin acest eveniment se doreşte crearea unui prilej de întâlnire între istorici care se ocupă de relaţiile italo-române contemporane pentru a discuta despre noile perspective de cercetare. El va trebui să constituie un prim moment indispensabil de reflecţie mai ales în perspectiva iniţiativelor ştiinţifice viitoare şi oportune şi pe baza legăturilor strânse care leagă Italia şi România în toate sectoarele vieţii civile, economice, sociale şi culturale.

Organizarea seminarului este efectuată prin grija Centrului italian de studii istorice (CeRISS), fondat în aprilie 2009 la iniţiativa Universităţii Roma Tre şi Universităţii din Bucureşti. Membrii Centrului intenţionează să întărească şi să confere continuitate cooperării ştiinţifice şi academice dintre aceste instituţii şi să faciliteze parteneriatul dintre lumea universitară italiană şi cea română, creând condiţiile pentru extinderea reţelei de instituţii implicate.

Instituţii:

Universitatea Roma Tre – Departamentul de Ştiinţe Politice (partener CeRISS)

Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Istorie (partener CeRISS)

Academia Română – Institutul de Ştiinţe politice şi Relaţii internaţionale

Institutul Italian de Cultură, Bucureşti

Ambasada Italiei, Bucureşti

Asociaţia italiană de studii Sud-est europene