[slideshow_deploy id='1016']

Promozione dei prodotti alimentari italiani presso le stazioni di servizio “eni” (Agip), in tutta la Romania

1-30 giugno 2013

In  occasione del Festival Italiano, in tutte le stazioni servizio dell’eni (Agip) in Romania, arricchiti per l’occasione da uno speciale allestimento festivo, si svolgerà una promozione di prodotti alimentari italiani con sconti interessanti, offerte speciali e degustazioni.

Il gruppo eni, una “energy-company” italiana impegnata a crescere nell`attività di ricerca, produzione, trasporto, trasformazione e commercializzazione di prodotti petroliferi e gas naturale, è presente in più di 80 paesi ed ha deciso di unificare le diverse realtà del gruppo sotto un unico brand. Cosi il marchio Agip, ben conosciuto dai clienti romeni, è stato integrato nell’unico grande marchio eni. In Romania l’azienda è presente dal 1995 e ha sviluppato sia un’attività di vendita di lubrificanti che una rete di stazioni  di  servizio e distribuzione dei carburanti auto. Nel tempo, ha abituato i suoi clienti a trovare nelle stazioni di servizio prodotti alimentari italiani di alta qualità, inseriti in un’atmosfera di calda e rilassante italianità.

La lista delle stazioni di servizio eni Romania è presentata cliccando qui[slideshow_deploy id='1016']

Promovarea produselor alimentare italiene in benzinăriile  “eni” (Agip) din toata România

1-30 iunie 2013

Cu ocazia Festivalului Italian, în toate benzinăriile Grupului eni (Agip) din România, decorate în mod festiv pentru această ocazie, se va desfăşura o promoţie a produselor alimentare italieneşti cu reduceri interesante, oferte speciale şi degustări.

Grupul eni, o ”energy-company” italiană în creştere, ce activează în sfera cercetării, producţiei, transportului, transformării şi comercializării produselor petroliere şi a gazelor naturale, este prezent în peste 80 de ţări şi a decis să regrupeze diversele sale societăţi sub un unic brand. Astfel marca Agip, bine cunoscută de clienţii români, a fost integrată într-o unică mare marcă: eni. În România această companie este prezentă din 1995 şi are atât o activitate de vânzare de lubrifianţi cât şi o reţea de staţii de distribuţie a carburanţilor auto. În timp, şi-a obişnuit clienţii să găsească în incinta staţiilor de servicii produse alimentare italieneşti de înaltă calitate, servite într-o atmosferă caldă şi relaxantă, tipic italiană.

Lista benzinăriilor eni România este prezentata aici