[slideshow_deploy id='119']

Interpreti: Melinda Béres (viola barocca) e Raluca Enea (clavicembalo)

Palazzo Brancoveanu, Mogoşoaia, 11 – 12 maggio, 17:00

Ingresso libero

Nel tricentenario della morte di Arcangelo Corelli (1653-1713), compositore e violinista tra i più grandi del Barocco, vengono riproposte le dodici sonate della quinta opera, ripartite in due concerti.

La quinta opera, composta nel 1700, introduce una grande novità: l’abbandono della disposizione “a tre”, che risentiva del vecchio stile concertante, e la concentrazione della materia musicale nel duo di violino e cembalo, aprendo la strada alla concezione di quella che sarà un giorno la Sonata moderna per violino e pianoforte.

Raluca Enea si é laureata all’Universita’ Nazionale di Musica di Bucarest, sezione Clavicembalo per poi perfezionarsi in Germania. Ha eseguito concerti, da solista o camerali, in Romania e all’estero (Germania, Francia, Norvegia e Ungheria).  E’ direttore artistico del Festival di Musica Antica di Bucarest.

Melinda Béres si è laureata all’Accademia di Musica di Cluj-Napoca.  Ha eseguito concerti, da solista o camerali con le principali orchestre romene e all’estero (Germania, Ungheria, Polonia, Austria, Svizzera, Spagna, Svezia, Francia, Fed. Russa, Belgio).

[slideshow_deploy id='119']


Interpreţi: Melinda Beres (vioară barocă) şi Raluca Enea (clavecin)

Palatul Brâncoveanu, Mogoşoaia, 11 și 12 mai, spectacolele încep la ora 17.00

Intrarea liberă

La trei secole de la moartea lui Arcangelo Corelli (1653-1713), unul dintre mai mari compozitori şi violonişti ai Barocului, vă invităm să ascultați cele 12 sonate ale celei de-a 5-a opere, împărţite în două concerte.

Cea de-a 5-a operă, compusă în anul 1700, introduce o mare noutate: renunţarea dispoziţiei “în trei”, care pleacă din vechiul stil concertistic, şi concentrarea materiei muzicale într-un duo vioară şi clavecin, deschizând calea către conceperea a ceea ce va fi într-o zi sonata modernă pentru vioară şi pian.

Raluca Enea a absolvit cursurile Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, secţiunea clavecin, perfecţionându-se apoi în Germania. A susţinut recitaluri solo şi a concertat alături de orchestre sau orchestre de cameră, în România şi în străinătate (Germania, Franţa, Norvegia şi Ungaria).  Este director artistic al Festivalului de Muzică Veche din Bucureşti.

Melinda Béres a absolvit cursurile Academiei de Muzică din Cluj-Napoca. A susţinut recitaluri solo şi concerte instrumentale sau de cameră cu principalele orchestre române şi în străinătate (Germania, Ungaria, Polonia, Austria, Elveţia, Spania, Suedia, Franţa, Federaţia Rusă, Belgia).