Libreria Humanitas Kretzulescu, Bucarest, 22 maggio, 19:00

Presentazione e dibattito intorno al volume: Sandro Penna, Poesie/ Poezii, nella traduzione curata dalla Prof. Smaranda Bratu Elian per le Edizioni Humanitas, nella collana bilingue “Biblioteca Italiana”.

Invitato: il grande poeta e narratore Mircea Cărtărescu.

Nell’occasione, verra’ festeggiato il ventesimo incontro delle Serate Italiane che hanno finora visto una grande partecipazione di studenti universitari dei dipartimenti di italianistica e di amanti della cultura italiana.

Ingresso libero

Librăria Humanitas Kretzulescu, Bucureşti, 22 mai, 19:00

Prezentare cu dezbatere a volumului Sandro Penna, Poesie / Poezii, în traducerea prof. Smaranda Bratu Elian, apărut la Editura Humanitas, în colecţia bilingvă  “Biblioteca italiană”.

Invitat: marele poet şi prozator Mircea Cărtărescu.

Cu aceeaşi ocazie se va sărbători cea de a douăzecea dintre Serile Italiene care, până în prezent, s-au bucurat de o largă participare din partea studenţilor de la secţiile de italienistică şi a iubitorilor culturii italiene.

Intrarea liberă