Nabucco
L’Opera di Bucarest ha dedicato all’Ambasciata d’Italia una speciale rappresentazione del Nabucco, che suggella le celebrazioni per il bicentenario verdiano nella capitale romena.
Tra gli interpreti, diretti dal maestro Răsvan Cernat, Ştefan Ignat nel ruolo principale e la brava soprano Anda Louise Bogza nelle vesti di Abigaille.
Il pubblico ha tributato agli artisti calorosi applausi anche a scena aperta, in particolare al termine della toccante interpretazione del coro ‘Va pensiero”.
La collaborazione tra l’Ambasciata d’Italia e la piu’ importante istituzione lirica di Romania e’ tradizionalmente ricca, ma quest’anno, nel bicentenario verdiano, si e’ fatta ancora piu’
intensa. Al grande compositore di Roncole di Busseto verra’ anche dedicato il premio speciale “Italia Prize – Special Award for the best performance of an Aria by Giuseppe Verdi” offerto dall’Ambasciata ad una giovane promessa del bel canto, nell’ambito dell’importante competizione internazionale che l’Opera organizza dal 13 al 16 giugno.

Nabucco

Opera Bucureşti a dedicat Ambasadei Italiei o reprezentaţie specială a operei Nabucco, care marchează sărbătorile pentru bicentenarul verdian în capitala românească.
Printre interpreţi, dirijaţi de Maestrul Răsvan Cernat, Ştefan Ignat în rolul principal şi minunata soprană Anda Louise Bogza în rolul lui Abigaille.
Publicul a răsplătit artiştii cu aplauze călduroase la scenă deschisă, în special la sfârşitul impresionantei interpretări a corului ‘Va pensiero”.
Colaborarea dintre Ambasada Italiei şi cea mai importantă instituţie lirică din România este bogată prin tradiţie, dar anul acesta, cu prilejul bicentenarului verdian, s-a intensificat. Marelui compozitor din Roncole di Busseto îi va fi dedicat şi premiul special “Italia Prize – Special Award for the best performance of an Aria by Giuseppe Verdi” oferit de Ambasadă unei tinere speranţe a bel canto-ului, în cadrul importantei competiţii internaţionale pe care Opera o organizează în perioada 13-16 iunie.