[slideshow_deploy id='1029']
L’Ambasciatore in Romania Diego Brasioli ha presentato il 10 maggio, nel corso di una conferenza stampa presso la Residenza d’Italia, la quinta edizione del Festival Italiano 2013 (11 maggio-30 giugno 2013).
Organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Bucarest in collaborazione con l’ICE-Agenzia per la Promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e con l’Istituto Italiano di Cultura di Bucarest, il Festival Italiano 2013 proporrà un ampio cartellone di iniziative culturali e promozionali unite sotto il tratto distintivo dell’eccellenza italiana. Non mancheranno anche gli appuntamenti dedicati all’approfondimento accademico.
Per quanto riguarda la musica, l’Ambasciata patrocina il concerto del tenore italiano Andrea Bocelli che si terra’ a Bucarest il 25 maggio 2013, e che ha gia’ fatto registrare il tutto esaurito presso la piu’ grande sala da concerto della capitale (oltre 4000 posti).
Quella stessa settimana viene presentato anche il nuovo tour del giovane e famoso violinista Alexandru Tomescu, Bach to basics.  Tomescu suona un prezioso Stradivari del 1702 e si e’ affermato a livello internazionale come uno dei piu’ geniali interpreti di Paganini, di cui ha inciso di recente i Ventiquattro Capricci.
Nell’anno in cui ricorre il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, l’Opera Nazionale di Bucarest ricorderà il compositore con una rappresentazione del Nabucco il 26 maggio dedicata all’Ambasciata d’Italia in occasione del Festival Italiano.
A Verdi viene anche dedicato il premio speciale “Italia Prize – Special Award for the best performance of an Aria by Giuseppe Verdi” offerto dall’Ambasciata d’Italia  ad una giovane promessa del bel canto, nell’ambito dell’importante competizione internazionale che l’Opera organizza dal 13 al 16 giugno.
L’Ambasciata patrocina inoltre due concerti al Palazzo Brancoveanu di Mogoşoaia (11-12 maggio), dedicati a ricordare il tricentenario della morte del grande compositore barocco Arcangelo Corelli.
Anche la letteratura e la ricerca accademica troveranno spazio durante il Festival. Grazie alla collaborazione con la casa editrice Humanitas, che pubblica anche con il contributo ministeriale una collana di opere italiane tradotte in lingua romena, sarà presentato il 22 maggio il volume di “Poesie” di Sandro Penna in edizione bilingue, curato dalla Prof. Smaranda Bratu Elian.
Inoltre, il 29 giugno il Prof. Francesco Guida, in collaborazione con il CeRISS (Centro Italo-Romeno di studi storici), di cui è direttore, organizzerà un convegno di approfondimento storico dal titolo “Italia e Romania tra XIX e XX secolo: relazioni, convergenze, contrasti” al quale parteciperanno illustri accademici dei due Paesi.
Non mancano gli spettacoli di forte richiamo popolare: il 13 giugno gli sbandieratori dei Rioni di Cori si esibiranno nel centro storico di Bucarest con le loro straordinarie prodezze acrobatiche, prima di esibirsi al Festival Internazionale di Teatro di Sibiu.
Nell’ambito del Festival vengono poi organizzate delle Settimane dedicate alla ristorazione, alla moda  e all’arredamento (dal 31 maggio al 6 giugno), durante le quali si potrà fare diretta esperienza delle prelibatezze culinarie italiane presso una fitta rete di ristoranti, mentre la moda e l’arredamento italiano presenteranno il meglio del ‘Made in Italy’ e del design a prezzi promozionali presso i negozi aderenti all’iniziativa.  Dal 30 maggio al 12 giugno ‘Metro Cash & Carry Romania’ organizzerà la terza edizione dell’evento ‘Il Gusto d’Italia’, campagna promozionale di prodotti alimentari italiani. Anche presso le stazioni di servizio dell’eni in Romania,  nel mese di giugno, si svolgerà una analoga promozione di prodotti a prezzi scontati.
Uno spazio specifico sarà inoltre dedicato alle eccellenze enogastronomiche e del settore agrituristico della Regione Toscana, specificamente di alcuni comuni del Chianti, una zona famosa per il suo patrimonio artistico e le sue bellezze naturali. Presso l’Hotel Athénée Palace Hilton gli operatori del settore potranno  incontrare gli operatori toscani presenti a Bucarest  nella giornata del 29 maggio.
Chi desidera, potrà partecipare a una cena conviviale sotto l’egida della “Accademia Italiana della Cucina”, dedicata ai piatti della tradizione toscana, presso il ristorante Roberto’s dell’Athénée Palace Hilton (31 maggio 2013).
Durante la conferenza stampa e’ stato lanciato il sito web del Festival Italiano ( www.festivalitalian.ro ), consultabile giorno per giorno per gli aggiornamenti e i dettagli sui singoli eventi.[slideshow_deploy id='1029']

Ambasadorul în România Diego Brasioli a prezentat la 10 mai, în cursul unei conferinţe de presă la Reşedinţa Italiei cea de-a 5-a ediţie a Festivalului Italian 2013 (11 mai-30 iunie 2013).
Organizat de Ambasada Italiei la Bucureşti în colaborare cu ICE-Agenţia pentru Promovarea în străinătate şi internaţionalizarea societăţilor italiene şi cu Institutul Italian de Cultură din Bucureşti, Festivalul Italian 2013 va propune o paletă largă de iniţiative culturale şi promoţionale reunite sub marca specială a excelenţei italiene. Nu vor lipsi întâlnirile dedicate aprofundării academice.
În ceea ce priveşte muzica, Ambasada patronează concertul tenorului italian Andrea Bocelli care va avea loc la Bucureşti la data de 25 mai 2013, şi care a epuizat biletele la cea mai mare sală de concerte din Capitală (peste 4000 de locuri).
În seara aceasta se prezintă şi noul turneu al tânărului şi faimosului violoncelist Alexandru Tomescu, Bach to basics.  Tomescu cântă la un Stradivarius preţios din 1702 şi s-a afirmat la nivel internaţional ca unul din interpreţii geniali ai lui Paganini, ale cărui 24 de Capricii le-a înregistrat recent.
Pentru a sărbători 200 de ani de la naşterea lui Giuseppe Verdi, Opera Naţională Bucureşti a decis să dedice spectacolul “Nabucco”, programat pentru ziua de 26 mai, Ambasadei Italiei la Bucureşti, cu ocazia Festivalului Italian 2013.
Lui Verdi îi este dedicat şi premiul special “Italia Prize – Special Award for the best performance of an Aria by Giuseppe Verdi” oferit de Ambasada Italiei unui tânăr promiţător interpret al stilului bel canto, în cadrul importantei competiţii internaţionale pe care Opera o organizează în zilele de 13-16 iunie.
Ambasada patronează de asemenea două concerte la Palatul Brâncoveanu de la Mogoşoaia (11-12 mai), dedicate celebrării a 300 de ani de la moartea marelui compozitor baroc Arcangelo Corelli.
Şi literatura şi cercetarea academică îşi vor găsi locul în timpul Festivalului. Datorită colaborării cu Editura Humanitas, care publică beneficiind şi de contribuţia Ministerului o culegere de opere italiene traduse în limba română, la data de 22 mai va fi prezentat volumul de “Poezii” al lui Sandro Penna în ediţie bilingvă, sub îngrijirea Prof. Smaranda Bratu Elian.
De asemenea, la data de 29 iunie Prof. Francesco Guida, în colaborare cu CeRISS (Centrul Italo-Român de studii istorici), al cărui director este, va organiza un seminar de aprofundare istorică intitulat “Italia şi România între secolele XIX şi XX: relaţii, convergenţe, contraste” la care vor participa profesori universitari iluştri din cele două ţări.
Nu lipsesc spectacolele care reamintesc de originile populare: la data de 13 iunie  aruncătorii de steaguri din Cori vor fi prezenţi în centrul istoric al Bucureştiului cu calităţile lor acrobatice extraordinare, mai înante de a participa la Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu.
În cadrul Festivalului sunt organizate apoi Săptămânile dedicate restaurantelor, modei şi design-ului interior (în perioada 31 mai – 6 iunie) în timpul cărora se va putea experimenta direct calitatea bunătăţurilor culinare italiene într-o reţea amplă de restaurante şi supermagazine, în timp ce moda şi design-ul interior italian vor prezenta ce au mai bun din “Made in Italy” şi din design la preţuri promoţionale în magazine care au aderat la iniţiativă. În perioada 30 mai – 12 iunie “Metro Cash & Carry Romania” va organiza cea de-a treia ediţie a evenimentului “Gustul Italiei”, campanie promoţională a produselor alimentare italiene. Şi la benzinăriile Eni din România, în luna iunie, va avea loc o promoţie similară de produse la preţuri reduse.
Un spaţiu special va fi dedicat de asemenea minunăţiilor enogastronomice şi din sectorul agroturistic al Regiunii Toscana, mai ales din unele localităţi ale zonei Chianti, zonă faimoasă pentru patrimoniul său artistic şi frumuseţile sale naturale. La hotelul Hilton operatorii economici îi vor putea întâlni pe producătorii toscani prezenţi la Bucureşti în ziua de 29 mai.
Doritorii vor putea participa la o cină festivă sub egida “Academiei Italiene a Bucătăriei”, dedicată bucatelor tradiţionale din Toscana, la restaurantul Roberto’s din cadrul hotelului Athénée Palace Hilton (31 mai 2013).
În timpul conferinţei de presă a fost lansat site-ul web al Festivalului Italian (www.festivalitalian.ro ), care poate fi consultat în fiecare zi asupra detaliilor actualizate ale fiecărui eveniment.
Iniţiativa a fost posibilă datorită contribuţiei generoase a diferitelor societăţi active în România care s-au alăturat cu entuziasm acestui proiect dedicat promovării produselor italiene de excelenţă.